Strona WWW
rezerwacja konsultacje

wyszukiwarka

O firmie

Pro Medico Sp. z o.o. została utworzona w 1990 roku. Od początku powstania Spółki prowadzimy działalność z zakresu importu i dystrybucji sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Dysponujemy pełną ofertą w zakresie wyposażenia w sprzęt specjalistyczny Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo Leczniczych, Ośrodków i Sal Rehabilitacyjnych etc.

Obsługujemy klientów instytucjonalnych jak i realizujemy zlecenia osób prywatnych.

 Współpracujemy z:

 1. NFZ – na podstawie podpisanej umowy realizujemy poprzez sklepy medyczne wnioski z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 2. PFRON w ramach programów:

 Program wyrównywania różnic między regionami w obszarach

 wyposażenie obiektów służacych rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w umożliwieniu osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

 3PCPR – w ramach programów dofinansowania ze środków PFRON

   likwidacja barier architektonicznych

   likwidacja barier technicznych

   zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

   Aktywny Samorzad  - dofinansowanie na zakup wóizków inwalidzkich o napędzie elektrycznym oraz naprawy 

 Jesteśmy członkiem załozycielem Ogólnopolskiej Izby Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego: www.oiszm.pl.

 Zapewniamy Państwa że w razie trudności z dojazdem do naszego biura handlowego możecie liczyć na konsultację telefoniczną lub też bezpłatną niezobowiązującą prezentację urządzeń we wskazanym przez siebie miejscu.

 Dane rejestrowe:

KRS - nr 0000141035, Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS.

Kapitał zakładowy: 67.450 PLN

NIP: 549-000-71-98